Voor particulieren wordt deze opleiding BTW vrij aangeboden omdat wij

ingeschreven staan in het CRKBO (Centraal register kort beroepsonderwijs).

Ook als u geen BTW kunt verrekenen geldt deze regel.