Voor wie is het camperrijbewijs bedoeld?


Wanneer je een groot voertuig zoals een camper of paardenvrachtauto wilt gaan besturen, dan heb je een basiskwalificatie vrachtautorijbewijs nodig. Dit is het rijbewijs categorie C. Ook wel het camperrijbewijs genoemd.
Het camperrijbewijs bestaat uit de volgende onderdelen:

Theorie
■ Zelfstudiepakket, leermiddelen voor:
- Verkeer & Techniek (RV1)
- Administratie (R2C)
■ 2 CCV theorie-examens (RV1 en R2C)

Praktijk
■ 10 praktijklessen C (60 minuten per les)
■ 1 CCV praktijkexamen

Kijk voor meer informatie op: http://www.camperrijbewijs.nl/