Personenauto + aanhangwagen

Auto + aanhanger (BE)In de praktijk blijkt nogal eens dat bestuurders van een combinatie van een personenauto met aanhangwagen niet over het juiste rijbewijs beschikken.

Wie bijvoorbeeld met een hele zware caravan, een paardentrailer of een boottrailer wil gaan rijden, moet het rijbewijs BE hebben. Hieronder staan alle bevoegdheden beschreven.

Nieuwe rijbewijsregels sinds 2013:

Met het rijbewijs B mag u een motorrijtuig besturen van maximaal 3500 kg met een aanhangwagen of oplegger tot 750 kg. Het is met het rijbewijs B ook mogelijk om een aanghangwagen of oplegger besturen van meer dan 750 kg, het gewicht van beide voertuigen mag dan alleen niet meer zijn dan 3500 kg. De aanhangwagen of oplegger mag wel meer wegen dan de ledige massa van de trekkende auto. Uit het kentekenbewijs van de auto moet dan wel blijken dat de auto een dergelijke zware aanhangwagen of oplegger mag trekken.

Met het rijbewijs BE mag het gewicht van de aanhangwagen of oplegger niet zwaarder zijn dan 3500 kg. Voor opleggers of middenasaanhangwagens is hierop wel een uitzondering mogelijk. Bij deze voertuigen kan namelijk gewicht worden overgedragen op het trekkend voertuig.

Huidige situatie:

Rijbewijs B geeft de bevoegdheid tot het besturen van een personenauto met een aanhangwagen die inclusief laadvermogen, niet meer weegt dan 750 kilo. In bepaalde gevallen is met alleen rijbewijs B een zwaardere aanhangwagen toegestaan dan 750 kilo. Dat kan alleen op twee voorwaarden:

 • de aanhangwagen mag, inclusief laadvermogen, niet meer wegen dan de ledige massa van het motorvoertuig dat de aanhangwagen trekt;
 • én de toegestane maximum massa van de totale combinatie mag niet meer bedragen dan 3500 kilo.

Rijbewijs BE
Met rijbewijs BE ben je niet beperkt in het gewicht van de aanhangwagen die je mag trekken. Let wel op de technische mogelijkheden van het trekkend motorvoertuig (maximale trekhaaklast). Deze maximale trekhaaklast staat vermeld op het kentekenbewijs. Ook het gewicht van de totale combinatie is niet van belang. Deze mag meer bedragen dan 3500 kilo. Alleen voor het trekkende voertuig geldt, dat de toegestane maximum massa niet meer dan 3500 kilo mag bedragen.

Géén aparte theorieopleiding
Voor het BE-rijbewijs hoeft géén apart theorie-examen te worden afgelegd. Er is dus ook geen theorieopleiding. Je theoretische kennis heb je al getoond bij het behalen van het rijbewijs B.

Praktijkopleiding
De praktijklessen voor BE worden verzorgd door speciaal hiervoor opgeleide BE-instructeurs. Je krijgt een vaste instructeur toegewezen die de meest geschikte lestijden met je afspreekt, alsmede het aantal te volgen lessen en de datum van het rijexamen. Hij geeft de instructie aan de hand van onze instructiekaart, zodat het gehele programma van exameneisen in een verantwoorde volgorde wordt aangeleerd. De instructeur noteert op deze instructiekaart ook je vorderingen.

Werkwijze praktijkexamen
Tijdens het examen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theoretische vragen over de papieren van auto + middenasaanhangwagen (lading, enz)
 • Aankoppelen en controle van het voertuig
 • Rijden met bijzondere verrichtingen.
 • De instructeur gaat mee en zit bij je in de auto.
 • De examinator zegt welke route je moet rijden.
 • Nabespreking door de examinator

Het examen duurt 55 minuten, waarvan je 40 minuten daadwerkelijk rijdt.
Voorbeeld van het dagprogramma:

 • 07:45 uur kennismaking verkeersschool met cursist
 • 07:55 uur aanvang opleiding E achter B
 • 10:00 uur koffie en/of theepauze
 • 12:00 uur lunchpauze
 • 12:45 uur hervatting opleiding E achter B
 • 14:40 uur einde opleiding c.q. gereed maken voor het praktijkexamen
 • 14:55 uur praktijkexamen
 • 15:50 uur einde examen
 • 15:55 uur einde cursusdag

Nog even wat tips:

 • Zonder rijbewijs BE loop je het risico dat je bij een politiecontrole de aanhangwagen moet laten staan en een proces verbaal krijgt. Deze zijn veelal niet mals! Na een ongeval kan de verzekering heel erg moeilijk gaan doen omdat je zonder geldig rijbewijs rijdt.
 • Als op het (wat oudere) kentekenbewijs niet de maximum massa aanhangwagen is vermeld, moet je een los aanvullingsblad bij het RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer te Veendam) aanvragen. Hiermee voorkom je problemen bij een (grens-)controle.
 • Ga je met de aanhangwagen naar het buitenland? Geef dit dan door aan je verzekering. Op de groene kaart komt dan de code F te staan. Pas dan is de aanhangwagen ook in het buitenland WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekerd.

 Regel voor het aanmelden van de opleiding de Gezondheidsverklaring op mijn.cbr.nl

Let op, voor het regelen van de gezondheidsverklaring is een DigiD code met sms- of DigiD app verificatie nodig. Klik hier voor meer informatie over verificatie via sms. 

Je rekent af met iDeal.

Kies als rijbewijscategorie Aanhangwagen achter auto.