Taxi

TaxiTaxichauffeur zijn is meer dan ‘even in een mooie wagen stappen en mensen van A naar B rijden’. Daar is een flinke dosis kennis voor nodig. Van de (verkeers-)wet- en regelgeving bijvoorbeeld. Maar ook van het Nederlandse wegennet en over hoe zaken in het taxibedrijf geadministreerd worden. Daarnaast moet je weten hoe je dient op te treden bij verkeersongevallen, met wat voor soort klanten je te maken kunt krijgen en hoe er gehandeld moet worden bij conflictsituaties. Allemaal onderwerpen die aan de orde komen in de Basisopleiding Taxichauffeur van Verkeersschool Berend Knol B.V. In 6 dagdelen bereiden we je voor op het examen voor het Basisdiploma Taxichauffeur, per 1 juli 2004 verplicht voor iedereen die een taxi wil besturen. Vanaf deze datum moet iedere taxichauffeur een door de minister erkend getuigschrift hebben. Dit is nodig voor het verkrijgen van een chauffeurspas. De chauffeurspas staat op naam van de chauffeur.

 

Hoe word ik taxichauffeur?
Iedere taxichauffeur dient over een chauffeurspas te beschikken. De chauffeurspas is persoonlijk, een aanvraagformulier voor de chauffeurspas kun je aanvragen bij de sector Marktordening van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), Divisie Vervoer:

          Kiwa Register B.V.
          Postbus 4
          2280 AA RijswijkJe krijgt een pas als je het volgende kunt overleggen:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier (op te vragen bij KIWA)
 • Pasfoto
 • Verklaring omtrent het gedrag, niet ouder dan twee maanden (verkrijgbaar bij de gemeente)
 • een geneeskundige verklaring, niet ouder dan twee maanden
 • een kopie van een in Nederland geldig rijbewijs B

De chauffeurspas kost in 2018 € 131,89 en is vijf jaar geldig.
Let op! Het is strafbaar als je zonder pas als taxichauffeur werkzaam bent!

 

klik hier voor de cursusdata:Vrijstelling van het verplichte examen
In een aantal gevallen kun je vrijstelling krijgen en hoef je geen examen af te leggen. Je hoeft geen examen te doen:

 • als je in het bezit bent van een chauffeurspas die is afgegeven vóór 1 juli 2001
 • als je al een examen heeft afgelegd dat overeenkomt met het examen van de divisie CCV van het CBR. Een aantal van deze examens is namelijk door de minister erkend.

Je bent vrijgesteld van het:

 • theoriegedeelte van het examen als je in het bezit bent van het diploma CCV Taxivervoer;
 • theoriegedeelte van het examen als je in het bezit bent van het diploma CCV Personenvervoer;
 • praktijkgedeelte van het examen als je in het bezit bent van het CCV-certificaat medegebruik vrije tram- en busbanen gemeente Amsterdam, of praktijkdiploma CCV Taxivervoer Plus
 • theorie- én praktijkgedeelte van het examen als je in het bezit bent van het:
  - CCV-vakdiploma taxichauffeur, of CCV-diploma ambulancevervoer, of Certificaat directiechauffeur (CCV-D1)

Een bewijs van vrijstelling vraag je aan bij de divisie CCV van het CBR. Let op! Na 1 januari 2006 moet je wel aan alle voorwaarden voldoen om in het bezit te komen van de chauffeurspas.

 

Verklaring Omtrent Gedrag
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt, dat het gedrag van de betreffende persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het kunnen verkrijgen van een nieuwe baan. Een VOG kan in diverse gevallen worden gevraagd. Vaak gebeurt dat in het kader van een sollicitatie naar een functie waarbij wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen. Of als je in de functie te maken krijgt met geld of goederen. Voor sommige functies, zoals onderwijzer en taxichauffeur, is de verklaring zelfs verplicht. Een VOG kan ook nodig zijn voor een visum of het lidmaatschap van een schietvereniging.

 

Examen
Omdat het belangrijk is dat u als taxichauffeur de Nederlandse taal beheerst, wordt het examen alleen in het Nederlands afgenomen. Het theorie-examen bestaat uit veertig meerkeuzevragen. Het praktijkexamen duurt vijfentachtig minuten. Het examen is eenmalig. Het diploma is dus je hele leven lang geldig. De twee delen van het examen (theorie en praktijk) moet je binnen een jaar afleggen. Wacht je te lang met het tweede examen, dan vervalt de geldigheid van het eerste examen. Voor elk examen ontvang je een certificaat als bewijs dat je voor het examen bent geslaagd. Elk certificaat is twaalf maanden geldig. Voorafgaand aan beide examens moet je een in Nederland geldig rijbewijs B kunnen overleggen. Evenals het IVW-nummer (dit nummer kunt u aanvragen bij het IVW. Het telefoonnummer hiervoor is: 08000230402.


Theorie- en Praktijklessen
De theorielessen kunnen overdag gegeven worden, maar ook in de avonduren, (4 dagdelen) met aansluitend het theorie-examen. De praktijklessen worden overdag gegeven, in blokken van 2 x 2 uren met aansluitend een praktijkexamen.

Zie ook voor meer informatie de CCV-website

 

 

Voordelen TX-keur voor de ondernemer

De klant vraagt steeds vaker naar kwaliteit. Het TX-Keur is dé manier om de klant deze kwaliteit te bieden. Door jouw onderneming te certificeren met het TX-Keur laat je de klanten zien dat je kwaliteit voorop stelt. Hierdoor kun je je positief onderscheiden in de markt.

Straattaxi
Het straattaxi vervoer bepaalt voor een belangrijk deel de beeldvorming van de taxibranche. Het imago van de taxibranche staat de afgelopen jaren onder druk. De taxibranche kent door de liberalisering veel toetreders waardoor de kwaliteit niet in alle gevallen gegarandeerd is. Zowel de consument als de professionele taxiondernemer hebben baat bij een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk voor taxivervoer. Met het TX-Keur hebben consumenten de mogelijkheid om voor kwaliteit te kiezen. Met name de grote steden in Nederland willen meer kwaliteit in het taxivervoer en zijn enthousiast over het TX-Keur. Zij ontwikkelen en introduceren speciale voordelen voor TX-Keurtaxi's, zoals de standplaats-plus, waar alleen taxi's met het TX-Keur mogen staan. Ook wordt, door promotie van de Stichting TX-Keur en de steden zelf, de consument gewezen op de mogelijkheid van het nemen van TX-Keurtaxi's.

Contractvervoer
Tijdens aanbestedingen gaat het niet alleen om de prijs, steeds vaker wordt er naar de kwaliteit van een taxionderneming gekeken. Opdrachtgevers van aanbestedingen zullen steeds vaker het TX-Keur als kwaliteitseis vragen. Wanneer je je taxionderneming met het TX-Keur certificeert, vergroot je de mogelijkheden om mee te doen met deze aanbestedingen.

Naast de commerciële voordelen biedt het TX-Keur ook interne voordelen. Door TX-Keur als kwaliteitssysteem in te voeren kunt je je organisatie doelmatiger laten werken. Je krijgt namelijk beter inzicht in alle bedrijfsprocessen waardoor het mogelijk wordt uw bedrijfsvoering efficiënter te organiseren. Niet alleen kun je op deze manier kosten besparen, ook het streven naar kwaliteit wordt eenvoudiger!

Wij hopen dat ook jij op korte termijn in het bezit bent van het TX-Keur. Dit draagt niet alleen bij aan het vergroten van het positieve imago van u als ondernemer maar ook aan het imago van de gehele taxibranche.

Kijk voor meer informatie over TX-keur op www.tx-keur.nl

Voor vragen kunt u gerust mailen of bellen met ons. Of kom gewoon eens langs!